DISPECERAT
0238.561.735
Peste 30 de ani de experienţă în transport
   
 
Începuturi...
 
Anii ’60 au marcat începutul timid al activităţii de transport public în Râmnicu Sărat, cursele efectuându-se cu 3 microbuze marca TV pe câteva trasee. În 1965 existau deja 3 autobuze pe traseele din interiorul oraşului.

Începând cu 1969-1970, transportul public devine o activitate de sine stătătoare prin înfiinţarea Întreprinderii Judeţene de Transport Local Buzău (IJTL Buzău) ce efectua activităţi de transport călători în Râmnicu Sărat. În comunele limitrofe activitatea de transport o desfăşura ITA sau cum se spunea IRTA care în acest scop avea stabilite peste 20 trasee, parcul auto includea 20-30 mijloace de transport în comun în special autobuze UDM, iar numărul total de personal era de cca. 200 angajaţi.

La 5 sept 1980, prin decizia Consiliului Popular al Jud. Buzău transmite în administrarea Consiliul Popular al Oraşului Râmnicu Sărat serviciu propriu de transport din Râmnicu Sărat însă sub jurisdicţia IJTL Buzău.

La 1 februarie 1991, IJTL Buzău îşi încetează activitatea şi activul ei este preluat de TRANSMAR SA Buzău, nou înfiinţată pentru transport marfă, getax şi transport mixt persoane-marfă.

La 4 aprilie 1991, se înfiinţează TRANSBUZ SA care preia activitatea de transport persoane şi deci şi coloana auto de transport persoane din Rm. Sărat. Ca urmare TRANSMAR SA şii TRANSBUZ SA ambele având sediul central la Buzău, prima ca proprietar şi a doua ca unic transportator judeţean dependent de Consiliul Judeţean Buzău, împart terenul şi clădirea din Râmnicu Sărat şi activitatea de transport se împarte între cele două societăţi de transport marfă şi transport persoane. Activitatea de transport local de persoane şi coloana Rm.Sărat este deci preluata pentru câtiva ani de TRANSBUZ SA Buzău care coexista cu TRANSMAR SA pe locul actual al sediului şi pe terenul pe care se află azi cimitirul nou aparţinând ADP Rm.Sărat. La acel moment mijloacele fixe aflate în proprietatea TRANSMAR SA erau numeroase şi absolut necesare desfăşurării unei activităţi de transport. Din păcate azi nu există nici măcar infrastructura edilitară minimă din ce exista în 1990- rampa auto, pista betonată, ateliere şi anexe, parc rece, depozit carburanţi, pompe alimentare, autocisternă.

În 1991 existau în parcul auto local, 2 microbuze TV35M şi 7 autobuze UDM112 fabricate la Braşov sau Bucureşti.

În 13.10.1994, TRANSBUZ Buzau predă serviciul de transport local şi câteva spaţii pentru reparaţii din Bd.Eroilor nr. 2 către RA ELAST Rm.Sărat – fostul RAGCL sau IGO Rm.Sărat cu toate mijloacele de transport. În urma acestui protocol, sediul se mută pe str.Amurgului la sediul RA ELAST. Anul 1998 este anul în care pe baza H.G. 30/1997 a fost infiinţată S.C. T.U.C. S.A.- actualul transportator public local.

În data de 22.01.1998 se transferă serviciul cu tot personalul acestuia la nou înfiinţata SC TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI SA Rm.Sărat pe locul actualului sediu din Bdul Eroilor nr.2 adresă neschimbată până astăzi deşi de peste 15 ani case şi instituţii publice înconjoară vechiul sediu. Adresa actuală se află pe str.Col.Anastasescu la capătul acesteia, fiind singura clădire a acestei străzi ce se intersecteaza cu bdul Eroilor.

Între timp, TUC cum i se spune pe scurt, a preluat prin schimb de terenuri şi imobile cu Primăria sau ADP, patrimoniul TRANSMAR dar şi cel al TRANSBUZ dar a rămas cu o suprafaţă de teren foarte mică (cam o treime) comparativ cu ce a avut TRANSBUZ sau ce ar fi necesar (HCL succesive din 1998, 2002, 2004). Avem azi doar 3600 mp teren pe care se află clădirea administrativă şi o hală de reparaţii ce necesită foarte multe îmbunătăţiri.

Societatea Comerciala Transport Urban de Călători este subordonată Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat. Societatea prestează servicii către populaţie, principala activitate fiind transportul de persoane în municipiu.

SC Transport Urban de Călători Râmnicu Sărat este începând din martie 2012 membră a Uniunii Române de Transport Public - URTP - care este asociata la Uniunea Internaţională de Transport Public cu sediul la Bruxelles.
 
 
Date ce marchează activitatea de peste 50 de ani a transportului public în Râmnicu Sărat
 
În anii interbelici şi postbelici se circula cu caleştile de la Gară spre Centru pe la Prefectură. Vă aduceţi aminte de caleaşca lui Carabelea care a supravieţuit anilor 1970? Sper că da!

Primele două autobuze care au apărut pe străzile oraşului au fost de fabricaţie sovietică, de tip ZIS, în anul 1959, care circulau pe un traseu de 11 km. Tot în acelaşi an, 1959, se înfiinţează unitatea de transport în comun de persoane denumita I.T.A. Buzău.

La sfarsitul anului 1969, I.T.A. Buzău deţine spre exploatare 23 autobuze, 2 taximetre şi 7 autovehicole de transport marfă şi speciale. În anul 1969 a fost pusă în funcţiune baza de exploatare auto pe locul actualei baze de exploatare pentru coloana Rm.Sarat din strada Eroilor nr.2 ce aparţinea EGCL.

În 1975, transportul în comun este dotat cu primele 3 autobuze Roman Diesel UD 112, până atunci existând doar autobuze TV de capacitate medie. În imagine sunt primele autobuze de acest fel, aduse de la Braşov.

În 1980, I.T.A. Buzău se transformă în Întreprinderea Judeţeană de Transport Local Buzău preluând autovehiculele de la unităţile subordonate Consiliului Popular Judeţean Buzău, tot în acelaşi an este introdusă experimental autotaxarea în mijloacele de transport în comun.

În anii industrializării, după 1979 structura parcului era de 15 autobuze din care 9 erau de tip UD112 şi 4 de tip TV. Până în anul 1980, activitatea de transport în comun în oraşul Râmnicu Sărat era organizată ca activitate distinctă în cadrul Exploatării de gospodărire comunală (EGCL), subordonata Întreprinderii Judeţene de Gospodarire Comunală şi Locativă (IJGCL), după care, în anul 1980 ia fiinţă Întreprinderea Judeţeană de Transport Local (IJTL). Obiectul de activitate al unităţii era executatea transportului de călători şi mărfuri cu mijloace auto în judeţ.

Începând din 1991, Întreprinderea Judeţeană de Transport Local s-a divizat în mai multe societăţi, activitatea de transport public din Râmnicu Sărat fiind preluată de TRANSMAR SA Buzău.

În anul 1994, activitatea de transport judeţean şi local e preluată de Consiliul Judeţean Buzău prin operatorul TRANSBUZ SA Buzău. Coloana auto din Râmnicu Sărat avea în dotare autobuze UDM şi microbuze TV35 şi execută 5 trasee pe o lungime de 55 km cale dublă pe traseul: Garaj – str. Industriilor – str. BALTA Albă – str. Costieni – Str.C.Brâncoveanu – Str.Toamnei – bdul. Al.I.Cuza – Str.Dobrogeanu Gherea- str. Drăgăicii- str.Matei Basarab bdul. Eroilor– Gara CFR şi retur.

În anul 1998 serviciul de transport local se desprinde din cadrul Regiei Autonome ELAST care cuprindea transportul local, energia termică, apa, canalizarea şi ambientul urban. Numele noii societăţi de transport local devne S.C. TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A. - Râmnicu Sărat, denumire sub care funcţionează şi în prezent.

În perioada 1998-2007 s-a circulat cu mijloacele de transport învechite, achiziţionându-se doar un microbuz IVECO în leasing în anul 2002.

În 2008, sunt achiziţionate cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat printr-un credit de 360.000 euro pe 10 ani 4 autobuze BMC de fabricaţie turcă, demarându-se astfel proiectul de modernizare a parcului de autovehicule.

Proiectul de modernizare şi eficientizare a continuat, în 2011 achiziţionându-se 4 microbuze VW lt35 fabricatie 2002 pentru capacităţi mici, absolut necesare dezvoltării eficiente a transportului local.

De-a lungul celor peste 30 ani de existenţă în Râmnicu Sărat, activitatea de transport în comun a fost coordonată de următorii directori:
• Sing. Albu IJTL (1978-1991);
• Ing.Puşcaragiu Vasile – TRANSMAR SA (1991-1994);
• Ing.Mavrodin Ştefan – TRANSBUZ SA (1954-1994);
• Ing.Nicu Petrache – RA ELAST (1994-1998);
• Ing.Cristinel Marinescu – TUC SA (1998-2011);
• Ec.Adrian Dinu – TUC SA (2011-în prezent);
 
SONDAJ DE OPINIE
 
 
   
   © Copyright 2012. Toate drepturile rezervate.
Created by: